Prosjekter under utførelse

 

 

 

Prosjekt:


H
ell Rica Hotell
Ilsvika Xtra
Ringvålveien 352
Tonstad skole  
Parallellen 13      
Uglaveien 10
Tanem skole Klæbu
    Vårt ansvar:


Boring og saging           
Boring og saging
Innvendig riving, betongsaging og hulltaking 
Tilbygg. Graving, betong og utomhus.
Graving og betong for tomannsbolig
Graving og betong for tomannsbolig
Grunnarbeider og betong

    Oppdragsgiver:


Teknobygg AS
TB Byggfornyelse AS
TB Byggfornyelse AS           
Team Bygg AS
Alfa Bygg AS
PNL Eiendom AS
TeamBygg as