Referanseprosjekter

Riving/saging:


Prosjekt:

Nordre gt 8
Adm. Bygget
Haukåsen sykehjem    
Søndre gt
Buvika skole
Folladammen
Haakon VII gt 11
Frosta skole
    Vårt ansvar:

Rehab av gamle Eriksen-gården        
Rehab
Ombygging
Ombygging av bank
Rehab
Rehab av demning
Delriving av bygg, samt rehab
Delriving av skolebygg
    Oppdragsgiver:

Teknobygg Entreprenør AS
Teknobygg Entreprenør AS
Frost Entreprenør AS
Teknobygg Entreprenør AS
Frost Entreprenør AS
Grunnarbeid AS
Frost Entreprenør AS
Primahus AS

 

Graving/grunnarbeid:


Prosjekt:

Tungaveien
Tilleringen
Nedre Ila
Skjermveien
Furuveien
Elgeseter barneboliger
Adm. bygget
    Vårt ansvar:

Graving og grunnarbeider
Graving, grunnarbeider og utomhus
Riving, graving og utomhus
Graving, grunnarbeider og utomhus
Graving, grunnarbeider for enebolig
Graving for omsorgsbolig/barnehage
Utbedring av drenering
    Oppdragsgiver:

Næringsbygg AS
Teknobygg AS
Teknobygg AS
Aasen bygg AS
Postholm og Nordløkken AS
Teknobygg AS
Teknobygg AS